Bokutgivelse

Copyright © All Rights Reserved

Marianne Lystrup Ferdes, forstå, formidle

 

Dette er historien om en av Norges mest fascinerende gründere. Som også er kunstner.

Boka kom ut på Portal Forlag våren 2016.

 

 

Jeg ønsker å kaste lys over hva som gjør at enkelte personer blir unike samfunnsmessige byggmestre. De har ofte helt andre kvaliteter enn det vi normalt dyrker i samfunnet, disse blant oss som skaper storverk. Edvard Moseid er ikke noe unntak i så måte.

Det var lite som tilsa at denne stillfarende og sky unggutten skulle lede oppbyggingen av Norges største familieattraksjon. Som barn fikk han fort nok av folk, og trakk seg gjerne tilbake til ensomheten på en stubbe i skogen. Der kunne han sitte så lenge og så stille, at dyra i skogen aksepterte ham som hjemmehørende, og kom nær ham. Slikt er jo eksotisk, men kan man samtidig ha to i seg til å bygge et digert firma med alt det medfører av personalansvar, økonomisk ansvar, og behov for zoologisk kompetanse?

Edvard Moseid og meg fra lanseringen av boka i Dyreparken. Sjimpansen Julius i bakgrunnen.