Bokutgivelse

Dette er historia om korleis Sondre Bratland blei ein av Noregs høgast skatta folkemusikarar. Om det som skjedde då folkemusikken kom ut av den strengt vakta hola si og fekk lyttarar i alle leirar. Og om korleis det gjekk då norsk folkemusikk kom ut av den strengt vakta hola si og blanda seg med jazz og rock og fekk lyttarar overalt.

Og korleis det gjekk då folkemusikarar måtte ta inn over seg at kveding ikkje berre var stev og vågale viser, men òg religiøse folketonar og bånsullar. Musikken som blir til når mennesket opplever noko som rører dei djupt i sjela, er ikkje så ulik frå land til land. Sondre har lagt merke til slektskapet mellom folketonane han sjølv har i seg og dei han har høyrt i land som Irland eller Pakistan. Han kallar det «Menneskelyden».


Boka kom ut på NOVUS forlag i august 2023. Du kan kjøpe boka der, eller sende meg ei melding, så ordnar eg.

 

Jeg ble intervjuet av NRK Sørlandet og Dagsrevyen sendte langt innslag.

https://www.nrk.no.sorlandet/_-ikke-mange-har-en-sa-spennende-historie-1.12924951


Fevennens innslag her:

http://www.fvn.no/fvntv/#!/video/1001282/her-moetes-edvard-moseid-og-julius-igjen


Dette er historien om en av Norges mest fascinerende gründere. Som også er kunstner.

Boka kom ut på Portal Forlag våren 2016. Boka er utsolgt fra forlaget, men jeg har noen eksemplarer til salgs.


Jeg ønsker å kaste lys over hva som gjør at enkelte personer blir unike samfunnsmessige byggmestre. De har ofte helt andre kvaliteter enn det vi normalt dyrker i samfunnet, disse blant oss som skaper storverk. Edvard Moseid er ikke noe unntak i så måte.

Det var lite som tilsa at denne stillfarende og sky unggutten skulle lede oppbyggingen av Norges største familieattraksjon. Som barn fikk han fort nok av folk, og trakk seg gjerne tilbake til ensomheten på en stubbe i skogen. Der kunne han sitte så lenge og så stille, at dyra i skogen aksepterte ham som hjemmehørende, og kom nær ham. Slikt er jo eksotisk, men kan man samtidig ha to i seg til å bygge et digert firma med alt det medfører av personalansvar, økonomisk ansvar, og behov for zoologisk kompetanse?